Posibel follow up pa e exitoso seminario Muhe y Liderasgo

Un articulo di prensa Hulandes cu por inspira Aruba pa uni forsa entre sector priva y gobierno pa stimula mas hende muhe pa tuma encargo di liderasgo. Na Hulanda sector priva y gobierno a crea un Charter ‘Talent naar de Top’…

women in leadership conference ArubaUn articulo di prensa Hulandes cu por inspira Aruba pa uni forsa entre sector priva y gobierno pa stimula mas hende muhe pa tuma encargo di liderasgo. Na Hulanda sector priva y gobierno a crea un Charter ‘Talent naar de Top’…

Charter zorgt voor meer vrouwen aan de top
29 mei 2011
Bij de bedrijven en organisaties die het Charter Talent naar de Top hebben onderschreven is het aantal vrouwen in de top afgelopen jaar met 7,5 procent gegroeid. Het Charter is inmiddels een bewezen onmisbaar instrument voor een duurzaam diversiteitsbeleid van bedrijven en instellingen, zegt de Stichting Talent naar de Top.

De cijfers komen uit de Monitor Talent naar de Top 2010, uitgebracht door het Sociaal en Cultureel Planbureau en Commissie Monitoring Talent naar de Top. De resultaten onderstrepen volgens de stichting ‘de stimulerende werking die het Charter vervult op weg naar de noodzakelijke diversiteit in het Nederlandse bedrijfsleven’. Afgelopen week werd het charter onderschreven door nog eens 18 nieuwe vooraanstaande organisaties.

Het succes blijkt volgens de Stichting niet alleen uit de groei van het aantal vrouwen in de top en subtop. Charterondertekenaars in bepaalde sectoren doen het ook nog eens beter dan organisaties die zich niet aansloten bij het Charter. Zoals in de sector ‘financiële instellingen en verzekeraars’, waar charterondertekenaars een aandeel van 16 procent vrouwen in de top hebben, tegenover 6 procent bij niet-ondertekenaars. Volgens de stichting zal, wanneer de ondertekenaars uit 2008/2009 deze lijn blijven volgen, de doelstelling van 21,4 procent vrouwen in de top in 2013 behaald worden.

Positief

Het Charter is een gezamenlijk initiatief van de overheid en het bedrijfsleven en wordt ondersteund door de ministeries van EL&I en OCW. “De resultaten van de Monitor zijn positief voor de Nederlandse economie”, aldus Esther Raats – Coster, directeur van Stichting Talent naar de Top. “Met het Charter hebben we een zeer uniek instrument in handen dat diversiteit stimuleert en bewaakt. Met harde cijfers laten we nu zien dat er met het Charter door het bedrijfsleven zélf de gewenste resultaten worden bereikt. Juist de combinatie tussen organisatie-eigen geformuleerde doelstellingen en een onafhankelijke monitoring maakt dat organisaties een effectief diversiteitsbeleid voeren. Iets wat broodnodig is voor de toekomst van Nederland.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *